Hemen Okuyun: A harfi ile başlayan her şey burada. 

A Harfi Ansiklopedi Kimdir

Abas

Abantlar kavmine adını veren kahraman, Poseidon ile su perisi Arethusa’nın oğlu.  Lynkeus ile Hipermnestra’nın oğlu ve Danaos un torunu...

A Harfi Ansiklopedi Nedir?

Abartmak

Türkçe’de esk. ve mah. bir kelime iken, son yıllarda yazı dilinde yeniden canlandırılmıştır. Bir şeyi olduğundan fazla göstermek, büyültmek, mübalağa etmek.

A Harfi Ansiklopedi

Abarna (Abarnes)

Anadolu’daki  eski bir Bizans şehridir. Kayseri yakınındaki Kültepe (Kaneş) ve Alişar (Ankuva)’da bulunan çivi yazısı asurca belgelerde adı geçer...

A Harfi Ansiklopedi

Abarim

Lut gölü ile Moab yaylası arasındaki sıra dağlar. Bu dağlardaki Nebo tepesinden. Musa Peygamber, ölmeden önce son bir defa mev’ud toprakları seyretmişti.

A Harfi Ansiklopedi Kimdir

Abargi

En eski Sümer krallarındandır (M. ö. 3500 yılları). Mezarı Ur şehrinde bulundu (İngiliz Sir Leonard Woolley. 1926-1927). Yanında kraliçesi Şub-ad’ın...

A Harfi Ansiklopedi

Abaran

Kafkasya’da Aras nehrinin kollarından olan akarsu, Alagöz dağının kuzey eteklerinden çıkar. Uzunluğu 158 km.dir.  Abaran  kasabası bu akarsu kıyısındadır

A Harfi Ansiklopedi Nedir?

Abara

 Su değirmenlerinde, suyun basıncını arttırmak için kullanılan huni biçiminde hazne. Tarla sulamasında kullanılan tahta oluklar. Tarlalarda açılan su yolu. Köy...

A Harfi Ansiklopedi

Abantlar

. Esk. çağ. Eğriboz adasında ya­şamış ve Truva savaşına katılmış olan bir kavim. Argos kralı Abas’ın torunları. Özellikle Akrisios veya Perseus, Atalanta...