Nedir?

Nedir sayfamızdan merak ettiğiniz herşey hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

A Harfi Ansiklopedi Nedir?

ABDERA

Kınkanatlıların melanrydae familyasından bir böcek. Kurtçukları çürümeye yüz tutmuş kuru dallarda yaşar ve kundaklanır. Boyu 4mm.ye kadar olur. ABDERA...

A Harfi Ansiklopedi Nedir?

ABDA OVASI

Batı Fas’ta, Tensift vadisi kuzeyinde, Atlas okyanusu kıyısında bir bölge. Ova zemini bazen kıyıda meydana çıkan kireçli araziden meydana gelmiştir. Üstü...

A Harfi Ansiklopedi Nedir?

ABDAL MASALI

Yaygın bir halk masalıdır. Bir abdal (derviş) bir gün, evin erkeği yok iken çaldığı kapıyı açan kadından, önce ekmek ile su ister. Kadın Tanrı misafirine...

A Harfi Ansiklopedi Nedir?

ABDAL HAVASI

Güney Anadolu halk oyunu. Davul-zurna veya saz eşliğinde, ekseriyetle çalgıcılık, türkücülük, davulculuk ve hikayecilik ile geçinen abdallar tarafından...

A Harfi Ansiklopedi Nedir?

ABDAL DİLİ

Anadolu’nun bazı yerlerinde Geygel, bazı yerlerde ise Geygel Abdalları veya sadece Abdal adını taşıyan yörüklerin kendi aralarında konuştukları gizli dil...