A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKADEMİA

Atina’nın kuzeybatısında, adını kahraman Akademos’tan alan ormanın adıdır. Burada bir gymnasion kuruldu. Hippias bunun çevresini duvarla çevirdi, Kimon da ağaçlandırdı. Civarda bir malikanesi bulunan Eflatun, öğrencilerini burada toplardı.

Arkesilaos, okulun ikinci dönemini (Yeni Akademia’yı) başlattı. Sokrates, «Bir şey biliyorum, o da hiçbir şey bilmediğimdir» derdi. Arkesilaos ise ne bildiğini ne de bilmediğini bilebileceğini ileri sürdü. Bir şeyi bilmek imkansızdı, doğru bulunamazdı. Böylece eflatuncu dogmatizmi bilinemezcilik (agnostisizm) takip etti. Bundan sonra Philon ve Askahon’lu Antiokhos dogmatizme döndüler ve daha çok stoacı ilkeleri tuttular. Ahlak, Antiokhos’un uğraştığı ana konuydu. Başlıca ahlak ilkelerinin bütün okullarda aynı olduğunu göstermeğe çalıştı, böylece de eklektizm veya sinkretizm akımını ortaya atmış oldu.

Yorum Ekle

Click here to post a comment