A Harfi Ansiklopedi Nedir?

ABAZA

 Abhazlara Türkçede verilen ad. Türkler ‘ tarafından bütün Abhazlara abaza denilmekle beraber, özellikle Kuzey Kafkasya’da yaşayan ve İslam dinini kabul eden Abhazlar Abaza adı ile tanınır. Rusların 1864 de Kafkasya’yı kati olarak zaptından sonra bunların büyük bir kısmı Türkiye’ye göç etti. Bugün Kuzey Kafkasya’da dağınık olarak 10 000 kadar Abaza (Müslüman Abhaz) yaşamaktadır. Ana dilleri Abhazcadır. Fakat Abhazcanın dört şivesinden biri olan ve bizde Abaza dili diye adlandırılan şiveyi konuşurlar. Bu şive bugün merkezleri Subinov olmak üzere Kuban nehrinin kaynaklarına yakın bir bölgede, asıl Abhazistan’dan ayrılmış Kabartaylara ve Türk Karaçaylara komşu olmuş 10 000 kişi tarafından konuşulmaktadır. Esas olarak Abhaz alfabesini kullanırlarsa da bazı sesler için Kabartay alfabesinden faydalanmışlardır. Ayrıca Abaza şivesinde, Kabartayca’dan alınmış birçok kelime de bulunmaktadır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment