A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHİDZADE AHMED İZZET PAŞA

Ahidzade, Arap İzzet, Holo, Şanı eşrafından Holo Paşa’nın oğludur. Şam’da doğmuştur. İlk öğrenimini doğduğu şehirde yaptı. Sonrasında İstanbul’a gelerek Saray’a girdi. 2. Abdülhamid’e gösterdiği bağlılık dolayısı ile onun en mahrem adamlarından biri oldu. Vezaret rütbesi ile taltif edildi, Paşa oldu. Devlet işlerinde büyük nüfuza sahip ve entrikacı bir insandı. Padişah’a yaranmak ve mevkiini korumak için mabeyn başkatibi Tahsin Paşa ile devamlı mücadele halindeydi. Said Paşa ve Ferid Paşa gibi başlıca sadrazamlarla arası iyi değildi. Padişahın ihsanları ve yabancı şirketlerden aldığı rüşvet, onu büyük servet sahibi yaptı. 31 Temmuz 1908 Cuma günü, 2. Abdülhamid’in Cuma selamlığından sonra, yıldız Hamidiye camiinde, İstanbul’daki yabancı devlet elçilerinin topluca tebriklerini kabul ettiği ve kendilerine Kanunuesasinin uygulanmasını hiçbir zaman bozmayacağını bildirdiği gün, Alman sefarethanesine sığındı ve Maria adlı, İngiliz bandıralı bir vapura binerek İstanbul’dan kaçtı. Uzun süre Türkiye sınırları dışında yaşadı. Mısır’da tedavi olurken 1924 yılında öldü. Cenazesi Şam’a götürüldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment