A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED DAİ

15. yüzyılda yaşamış olan divan şairidir. Germiyan’da bir süre kadılık yaptı. Önce Germiyan, sonra Osmanlı sarayına intisap etti. Germiyan emiri Yakub Bey ve Osmanlı hükümdarı 1. Mehmed, Emir Süleyman, 2. Murad adlarına kitaplar ve kasideler yazdı. Ahmedi (14. yy.) gibi bir ansiklopedici idi. Bazı şiirlerini Hammer Almancaya, Gibb İngilizceye çevirdi.

Yorum Ekle

Click here to post a comment