A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED EYÜB PAŞA

Osmanlı kumandanlarındandır. 1858 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1858’de kurmay yüzbaşı, 1873’te de müşir olarak Yedinci ordu kumandanı ve Yemen valisi oldu. 1876’da ikinci ordu kumandanı iken Sırbistan ve Karadağ savaşlarına katıldı. Daha sonra üçüncü ve Beşinci ordu kumandanlıklarında bulundu. 1883 yılında Yanya valisi, bir süre sonra Yunan hududu genel kumandanı oldu ve 1889’da Manastır ve Kosova’ya vali tayin edildi. Aynı yıl içinde Mısır hidivi Abbas Hilmi Paşa’ya Abdülhamid’in fermanını götürdü. Mısır’dan dönüşünde Abdülhamid’in yaveri oldu. 1893 yılında İstanbul’da öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment