A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED FAKİH

Mutasavvıf ve şairdir (13. Yüzyıl). Mevlâna Celaleddin’in babası Bahaeddin Veled’den fıkıh öğrendi. Bir ara cezbeye kapılarak dağlara kaçtı. Gaybden haber verdiği, Mevlâna’nın büyüklüğünü çocukken keşfettiği söylenir. Halk için yazılmış, ahlak ve tasavvuf öğütleri veren yüz beyitlik Çarhname adlı bir mesnevisi vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment