A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED FERİD FERDİ

Divan şairidir. 1866 yılında Yenişehir’de doğmuştur. Molla Güreni rüştiyesinde ve Halıcıoğlu Musevi Mektebinde hocalık yaptı. Üsküdar’da Hallaç Baba dergahı şeyhliğinde bulundu. Şiirleri toplanmamıştır. Musiki ıstılahlarını bir araya getiren Kâr-ı Nâtık adlı manzumesi vardır. 1910 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment