A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED GAZİ

Menteşe beyidir. Kardeşi Mehmed’in beyliği sırasında Milas, Beçin ve Balat’ı idare ediyordu. Ahmed Gazi, Rodos ve Kıbrıs üzerine sefer yaparak, Sultanüs-Sevahil ve Gazi unvanını almıştır. Kardeşi Mehmed Bey, Osmanlılara karşı düşmanca bir politika güttüğü halde Ahmed Gazi dostluk siyaseti takip etti. Bu yüzden Yıldırım Bayezid batı seferine çıkınca Mehmed Bey kaçtığı halde Ahmed Gazi yerinde kaldı. Yıldırım Bayezid, Ahmed Gazi’yi Menteşe beyi olarak yerinde bıraktı (1390). Ahmed Gazi bundan bir yıl sonra 1391 yılında öldü. Bütün kaynaklar Ahmed Gazi’yi kahraman adil, uzağı gören, mert, şairleri ve ilim adamlarını koruyan bir kimse olarak vasıflandırır. Ahmed Gazi, Fethiye’de bir medrese Milas’ta cami ve imaret, Beçin’de medrese ve hamam, Çine’de de bir imaret yaptırmıştır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment