A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED HAMDİ PAŞA

Osmanlı Sadrazamıdır. 1826 İstanbul doğumludur. Çeşitli devlet memurluklarında bulunduktan sonra 1868’de Evkafı Hümayun nazırı, sonra Maliye nazırı ve altı gün sonra da Aydın valisi oldu. Şirvanizade Rüştü Paşa sadrazam olunca ikinci defa Maliye nazırlığına getirildi.

Osmanlı orduları Rumeli’de Ruslara yenilince sarayda toplanan bir meşveret meclisinde şiddetle karşı konulması ve İstanbul’un savunulması için gerekli tedbirlerin alınması gibi fikirler ileri sürdüğünden sadrazamlığa getirildi (11 Ocak 1878). Sadrazamlığı sırasında Osmanlı orduları tamamen mağlup oldu, Rus orduları Edirne’ye girdi. Abdüthamid’e Yıldız sarayından Beşiktaş sarayına nakletmesini, ordu kumandanlarına müdahalede bulunulmamasını tavsiye ettiğinden azledildi (1878) ve Aydın valiliği ile bir daha dönmemek üzere İstanbul’dan uzaklaştırıldı. 4 Ağustos 1879’da Midhat Paşa’nın yerine Suriye valiliğine tayin edildi. 1885 yılında Beyrut’ta öldü. Mezarı Beyrut’ta Mektebi Sultani civarındadır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment