A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED HİLMİ EFENDİ

Türk tarihçisidir, İstanbul’da doğmuştur. Mülkiye Nezareti Tercüme odasında çalıştı. Mülkiye mektebinin açılışında hukuk, coğrafya ve tarih hocalığı yaptı. Birkaç yabancı dil bilen Hilmi Efendi kısa bir süre Tebriz konsolosluğunda bulundu. İlk Osmanlı Mebuslar meclisine İstanbul milletvekili seçildi (1877). İngiliz tarihçilerinden Chambers’in (William ve Robert) adlı eserini iki cilt halinde ve bazı ilavelerle «Tarih-i Umumi» (1868) adı ile Türkçeye çevirdi. Müneccimbaşı Ahmed Efendinin Sahaif-ül-Ahbar’ından (Haber Sayfaları) aldığı bilgileri de genişleterek altı cilt halinde bastırdı (1876-1877). Tarih-i Hind (Hint Tarihi) ve Otto Hubner’den çevirdiği İlim-i Tedbir-i Servet (Servet Tedbirinin ilmi) [1869j adlı iki tercümesi daha vardır. 1878 yılında ölmüştür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment