A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED HULUSİ PAŞA

Osmanlı hariciye nazırlarındandır. Çorum’da doğmuştur. Önce Reisülküttap kesedarı, sonra ikinci ve 1822’de de birinci tezkireci oldu. Çeşitli saray hizmetlerinde bulunduktan sonra Mühimmatı Harbiye nazırlığına getirildi (1826). Vezirlik rütbesi ile sadaret kaymakamı tayin edildi (1828), Muğla (Menteşe) mutasarrıfı (1833), Hariciye nazırı oldu (1836). 1837 yılında İstanbul’da öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment