A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED HÜSEYİN BEY

Türk hekim ve kimyageridir. 1862 yılında doğmuştur. Saray ağası Hüseyin Bey’in oğludur. 1890 yılında Osmanlı hükümeti ile Fransa arasında yapılan bir antlaşmaya göre Tıp mektebinin 5. Ve 6. Sınıflarından beş öğrenci (Cemal, Hüseyin, Kâmil, Mazhar, Ahmed Vasfi, Salim, Ahmed Hüseyin) Lyon’a gönderildi. Bu gençler memlekete döndükten sonra kendilerine yüzbaşı rütbesi verildi. Doktor Ahmed Hüseyin Lyon’da hem Eczacılık hem de Tıp mekteplerini bitirmiş, bu konularda iki tez hazırlayarak diploma almıştı.

Öğretim hayatında kimya ile de meşgul oldu. Tıp fakültesinde fenni ispençiyari muallimiyken rütbesi binbaşılığa yükseltildi (1919). 1939 yılında Balıkesir’de öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment