A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED KAMİL PAŞA

Osmanlı vezirlerindendir. Belgrad’da doğmuştur. Defterhane kaleminden yetişerek ordu defterdarı, sipahi kalıbı, tersane emini, başdefterdar, süvari mukabelecisi, cizye muhasebecisi, reisülküttap, sadaret kethüdası oldu. Selanik, Hanya ve Bosna, Mısır ve Kandiye’de valilik yaptı. 1763 yılında ikinci defa Hanya valiliğine giderken Resmo’ya uğradı ve burada öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment