A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED LÜTFİ EFENDİ

Son Osmanlı vakanüvislerindendir. 1817 yılında İstanbul’da doğmuştur. Nalıncı esnafından Mehmed Ağanın oğludur. 1837’ye kadar devrin en şöhretli ilim adamlarından Arapça, hadis, tefsir, fıkıh, Farsça okudu. 1831’de kadılık yapmaya hak kazandı. Vakanüvis olarak, (1825-1867) devrinin tarihini yazdı. 12 ciltlik eserin ancak sekiz cildi basılmıştır. Diğerleri yazma olarak Türk Tarih Kurumu kütüphanesindedir. Diğer eserleri İmamı Gazali’nin Talim-ül Müteallim’ini (öğrenci Yetiştirme), Tefhinül-Müteallim (öğrenciyi Aydınlatma) adı ile tercüme etti. Divançe’si vardır. Başkası tarafından çevrilmiş bir Robenson tercümesinin dilini düzeltmiştir. Yalnız ilk iki harfin basıldığı bir Lügat-ı Kamus (Büyük Lügat) (1869] da hazırlamıştır. 1907 yılında İstanbul’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment