A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED MAHİR EFENDİ

İlim adamı ve politikacıdır. 1870 yılında Kastamonu’da doğmuştur. 1903 yılında İstanbul’a geldi. Temyiz istida dairesi başkanlığına kadar yükseldi. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra (1908) Mebuslar meclisine Kastamonu milletvekili seçildi. Sonra Evkaf şurası başkanı oldu. Cumhuriyetin ilanından sonra da İkinci T.B.M.M. ne girdi. Ahmed Mahir Efendi siyasi alanda büyük bir faaliyet göstermemekle beraber, kendi alanında bazı eserler yayımladı. El-Muhkem fi Şerh-üt-Hikem (Hikem Şerhlerinden En Sağlamı), Hikmet-i Ateli Şerhi (Atai Hikmetlerinin Yorumlanması), Mu’cizat-ı Kur’aniye (Kur’an Mucizeleri) bunlar arasındadır. Eski tarzda şiirleri vardır. 1926 yılında Kastamonu’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment