A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED MAHMUDOĞLU

18. yüzyılda yaşamış olan ruznamecilerdendir. Taşra hazine katibiydi, sonra ruznameci ve mevkufatçı oldu. 3. Ahmed devri için önemli bir kaynak olan ve içinde bu devirde geçmiş seferlere ait bütün teferruat bulunan bir münşeat yazdı. Prut seferi (1711) ve sonraki olaylar hakkında bilgileri ihtiva eden bu münşeat 1725 yılına kadarki hadiseleri, hayli tafsilatlı, 1759 yılına kadar ki hadiseleri de kısaca anlatır. Eserin, İsveç kralı 12. Charles’ın Türkiye’de kaldığı zamana ait olan kısmı vesikalar ve eklerle birlikte Prof. Akdes Nimet Kural tarafından yayımlanmıştır (İstanbul 1943).

Yorum Ekle

Click here to post a comment