A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED MUHTAR BEY

Devlet adamıdır. 1870 yılına Çanakkale’de doğmuştur. Babası Avukat Hasan Tahsin Beydir. 1892’de devlet hizmetine girdi. 1911’de Atina elçisi, Balkan harbi sıralarında birkaç gün Hariciye nazır vekili oldu. Daha sonra 1916’da Lahey, 1919’da Ukrayna elçisi tayin edildi. 1920’de Ankara’da toplanan Türkiye Büyük Millet meclisine katıldı. 27 Temmuz 1920, 24 Ocak 1921 ve 9 Şubat 1921-25 Nisan 1921 tarihleri arasında, Dışişleri bakanı Bekir Sami Beyin Moskova’ya gitmesi üzerine geçici olarak Dışişleri bakanlığı yaptı. Bundan sonra 1922 başlarında Moskova, 1927’de Washington elçiliklerinde bulundu. 1934’te Kastamonu milletvekili seçilerek yurda döndü, birkaç ay sonra 1934 yılında öldü.

AHMED MUHTAR BEY

Hürriyet şehididir. 1877 yılında İstanbul’da doğmuştur. Galatasaray’ı bitirdikten sonra Harp okuluna girdi ve 1903’te kurmay yüzbaşı olarak diploma aldı. Enver Paşanın sınıf arkadaşıydı. Rumeli’de üçüncü orduda görev aldı ve eşkıya takibine gitti. Bir süre sonra, Bağdat’ta açılan Harp okulu müdürlüğüne gönderildi. 31 Mart asilerini cezalandırmak üzere İstanbul’a gelen Hareket ordusuna binbaşı rütbesiyle katıldı ve öncü kuvvetleri kumandanı sıfatı ile İstanbul’a girdi. 1909 yılında Taksim’den Harbiye’­ ye doğru ilerlediği sırada birkaç avcı erinin ateş açması ile at üstünde vuruldu. Bu vaka sırasında ölen diğer arkadaşları ile beraber Kağıthane sırtlarında, Hürriyeti Ebediye tepesi denilen yere gömüldü. Bunlara özel bir anıt yapıldı (1911). Bk. ABİDEİHÜRRİYET

AHMED MUHTAR BEY

(Molla Bey) Osmanlı Şeyhülislamlarındandır. 1807 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1845’ten 1855’e kadar Takvim-i Vakayi gazetesinin musahhihliğini yaptı. Sonra Selanik, 1856’da Haremeyn, 1861 ‘de de İstanbul kadılığı payelerine yükseldi. 1861’­ de fiilen İstanbul kadısı oldu. 17 Eylül 1871’­ de Şeyhülislamlığa tayin edildi. 5 Kasım 1872’de bu makamdan ayrıldı. 18 Nisan 1878’de ikinci defa Şeyhülislam oldu. Fakat aynı yılın 15 Aralık gününde ayrılmak zorunda kaldı. 1882 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment