A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED NAFİZ PAŞA

Devlet adamı ve şairdir. 1837 yılında Bursa’da doğmuştur. Oltu eşrafından örik ağası Mehmed Sabit Beyin oğludur. İlk öğrenimini Bursa’da yaptı. Arapça, Farsça ve Rumca öğrendi. 1850’de Hüdavendigar (Bursa) vilayeti Meclisi Kebir kalemine girdi. 1860’ta Ticaret mahkemesi başkanlığına yükseldi. 1862’de aynı memuriyet ile İzmir’e gönderildi. Merkezi Çanakkale olan Akdeniz adaları mektupçusu (1867), Aydın ve Tuna vilayeti mektupçusu oldu, 1870’de azledildi. Muş mutasarrıfı oldu ve orada kendisine paşalık rütbesi verildi. Oğullarından biri Nahid Sırrı Örik’in babası ve Devletler hukuku hocası Sırrı Beydi. Ahmed Nafiz Paşa, divan edebiyatı tekniği ile yazılmış aşıkane manzumelerde başarılı bir şairdi. Şiir mecmuası, yazma olarak, tek nüsha halinde, torununa intikal etti. 1889 yılında İstanbul’da öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment