A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED NAKŞİ

Türk minyatür ressamı, müneccimi ve şairidir (16. Yüzyıl sonu- 17. Yüzyıl başı). Hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Aşık Çelebi tezkiresine göre İstanbul’un Ahırkapı mahallesindedir. Usta bir minyatür ressamı ve şairdir. Sultan 1. Ahmed devrinde Süleymaniye camii muvakkitliğini yapmıştır. Günümüze gelmiş olan 49 minyatürü, 2. Osman’a (1618-1622) takdim edilmiş olan Taşköprülüzade’nin Şakayık-ı Numaniye tercümesi içinde yer alır. Topkapı Sarayı müzesinde bulunan bu eserde Nakşi, ilimlerin, din adamlarının ve sultanların, kitabın metnindeki tariflere dayanan hayali portrelerini yapmıştır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment