A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED PAŞA

Arnavut asıllı Osmanlı sadrazamıdır. Kanuni Sultan Süleyman deninde Enderun’dan yetişerek kapıcıbaşı, yeniçeri ağası, Rumeli ve Anadolu beylerbeyi, daha sonra vezir oldu. Sokullu Mehmed Paşanın öldürülmesinden sonra (1579) sadrazamlığa getirildi ve altı ay kadar bu vazifede kaldı. 1580 yılında İstanbul’da öldü.

AHMED PAŞA

Bağdat valisidir. İstanbul’da doğmuştur. Bağdat valilerinden Eyüplü Hasan Paşa’nın oğludur. Uzun süre Basra valiliğinde bulundu, 1719’da kendisine vezirlik verildi. 1724’te, babası ölünce, Bağdat valiliğine getirildi. İran seferi dolayısı ile, aynı zamanda Hemedan bölgesi seraskeri oldu ve o yıl Hemedan’ı aldı (31 Ağustos 1724). 3. Ahmed, başarısından dolayı, kendisine samur kürkler giydirdi. Sonradan İran topraklarına hâkim olan Afganlıların reisi Eşref Şah ile Nihavent yakınında Andican’da yaptığı savaşı (1726) Kürt aşiret beylerinin ihaneti yüzünden kaybetti, buna rağmen Eşref Şah ile Hemedan’da parlak bir barış imzalamayı başardı (4 Ekim 1727). Bu antlaşmaya göre, evvelce İran’dan alınmış olan, Revan, Tebriz, Tiflis, Nahçıvan, Kirmanşah ve Hemedan Osmanlılarda kalacaktı. Ancak, Eşref Şahın yerine, İran’da, 2. Tahmasb (Nadir Ali’nin himayesi altında) tekrar ortaya çıkınca. 1728-1730 arasında geçen savaş sırasında, Ahmed Paşa, Nihavent, Hemedan ve Kirmanşah’ı kaybetti. Kurucan’da 2. Tahmasb ile yaptığı savaş sonunda (15 Eylül1731) kaybedilen bu yerleri aldı ve İran elçisi Mehmed Rıza Kulu ile Hemedan’da yaptığı görüşmelerde yeni bir anlaşmaya vardı (Kasım 1731). Ancak İstanbul’da yapılan müzakerelerde 1. Mahmud ile Nadir Ali anlaşamadıklarından iki devlet arasında bir uyuşma olmadı. Ahmed Paşa tekrar İran ile savaşa devam zorunda kaldı. 2. Tahmasb’ı ve Safevi ailesini ortadan kaldıran Nadir Şaha karşı, çok nazik anlarda Bağdat şehrini savundu. Bağdat valiliğine ilave olarak, Basra valiliği de kendisine verildi (1733). Fakat Bağdat’ı Nadir’in kuşatmasından kurtarmak üzere yardıma gelen Topal Osman Paşa ile anlaşamadı, Osman Paşa Nadir tarafından şehit edildi. Ahmed Paşa da Bağdat valiliğinden alınarak, Halep’e, daha sonra da Rakka eyaletine gönderildi. İran seraskeri Köprülüzade Abdullah Paşa da bu savaşlarda şehit olunca Ahmed Paşa Nadir Şaha karşı doğu seraskerliğine ve Bağdat valiliğine tekrar getirildi. Ölümüne kadar bu vazifede kaldı. Mahalli ayaklanmaları, isyanları bastırdı. 1747 yılında Baban hâkimi Selim Beyi itaat altına alıp, Bağdat’a dönerken yolda öldü. Mezarı Bağdat’tadır. Osmanlı devletinin tanınmış vezirlerinden biridir. Bağdat kölemenleri, Ahmed Paşanın kölelerinden ortaya çıkmıştır. Adile Hatun Ahmed Paşa’nın kızıdır.

AHMED PAŞA

Tunus Beyidir (1929-1942). 1882’de Muhammed Sadık’ın yerine geçen Ali Paşa’nın üçüncü oğludur. 1902’den 1906″ya kadar bey olan Muhammed el-Hac’ın kardeşidir. 1923″te Kardeşi İsmail’in yerine meşru varis olarak geçti ve 1929’da Muhammed el- Habib’den sonra Tunus beyi oldu. Halefi Muhammed el- Munsif’tir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment