A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED RASİM PAŞA

Osmanlı valilerindendir. 1826 yılında doğmuştur. Tacir Mustafa Ağanın oğludur. Tahsilini Atina’da yaptı, 1844’­ te Babıali tercüme odasına tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 1868’de vezir rütbesine yükseldi, çeşitli yerlerde valilik yaptı. 1878’de iki buçuk ay kadar İstanbul şehreminliği ve 1881-1896 arasında Trablusgarp valiliğinde bulundu. Sağlık durumu sebebiyle buradan ayrılarak Danıştay üyeliğine nakledildi. 1897 yılında İstanbul’da öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment