A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED RATİB PAŞA

Kaptanıderyalardandır. 1. Mahmud devrinin meşhur sadrazamlarından Topal Osman Paşa’nın oğlu ve Namık Kemal’in büyük dedesidir. 3. Ahmed’in kızı Ayşe Sultan ile evlendi. 1735’te mirmiranlıkla Mora muhassılı oldu ve babasının şehadetinde kendisine vezaret rütbesi verildi. 1740’ta Rumeli valisi ve 1743’te kaptanıderya oldu. Azlinden sonra (1744) tekrar Mora, Rumeli, Eğriboz, Aydın, Tırhala, Vidin, Yanya valiliklerinde bulundu. Şair ve iyi bir idare adamı idi. Oğulları İsmail Paşa, müderris Osman Paşa, Âsaf Mehmed Pa­şa, Ali Bey, Naşid Bey, Cavid Bey, Şemseddin Bey, Abdurrahman Bey ve Salih Beydir. 1758 yılında Mora’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment