A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED REŞİD EFENDİ

Osmanlı şeyhülislamıdır. 1758 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ordu kadısı Mehmed Sıtkı Efendinin oğludur. Medreseden yetişti, birçok medreselerde müderrislik, daha sonra çeşitli yerlerde kadılık yaptı. 1816’da Anadolu kazaskeri, 1817 ve 1821 tarihlerinde iki defa Rumeli kazaskeri oldu. 13 Kasım 1822’de şeyhülislamlığa yükseldi. 1823’te azledildi. 29 Eylül 1834’te İstanbul’da öldü.

AHMED REŞİD EFENDİ

Nakibüleşraf ve kazaskerdir. 1762 yılında İstanbul’da doğmuştur. Rumeli kazaskerlerinden Tatarcıkzade Abdullah Efendi’nin oğludur. İlmiye mesleğine girdi. Mayıs 1801’de Kudüs ve Ekim 1807’de Kahire kadılıklarına getirildi. Sonra sırası ile Mekke, İstanbul ve Anadolu kazaskerliği payelerini aldı. 1821’de bilfiil Anadolu kazaskeri oldu. Halil Hamid Paşazade Mir Arifi Bey yerine, 1827’de Rumeli kazaskeri oldu ve bir sene sonra bu görevden ayrıldı. Mayıs 1832’de nakiplikten istifa etti. 1839 yılında İstanbul’da Tanzimat fermanının Gülhane’de okunduğu gün öldü. Şiire meraklıydı. Bir divançe teşkil edecek kadar şiirleri vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment