A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED RİFAİ

Rifai tarikatının kurucusudur. 1118 yılında Basra’da doğmuştur. Yedi yaşındayken babası ölünce dayısı kendisini Basra’da Şafii bilginlerinden Ebul Fazl Ali el-Vasili’nin yanında öğrenim yapmaya gönderdi. 27 Yaşında tahsilini bitirip icazet aldı. Dayısı Mansur ünlü bir şeyhti. Ölürken yerini oğluna değil yeğenine bıraktı. Kısa zamanda müritlerinin yüz binleri aştığı rivayet edilir. Eserleri, kendinden sonra gelenler tarafından tartışılmıştır. İki kitabesini derleyen bir Meclis’i (1578), kasidelerinden teşekkül eden bir Divan’ı, dualar, virdler ve hizbleri ihtiva eden bir Mecmua’sı, seçme sözlerini toplayan derlemesi vardır. Hal tercümesini yazanlar, alçak gönüllülüğünden dolayı kutb, gavs, hatta şeyh gibi unvanları asla istemediğini ve kullanmadığını belirtirler. Fakirliği, riyazeti, tecavüze mukabele etmemeyi öğretimine esas almıştır. Medine’de Hz. Muhammed’in, Rifai tarafından öpülmek üzere sandukasından elini çıkarma mucizesi Ebul Hüda’nın zikrettiği müellifler tarafından ayrı ayrı yazılmıştır. Kadiri tarikatının kurucusu Abdülkadir Geylani ile çağdaştır. [Bk. ABDÜLKADİR GEYLANI.] 1183 yılında vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment