A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED RÜSTEM BEY (ALFRED)

Osmanlı elçilerindendir. 1862 yılında Midilli’de doğmuştur. Babası Sadeddin Nihad Paşa adı ile Osmanlı hizmetine giren Polonyalı Bilinski’dir. Önce Çetine (1911), sonra Washington Büyükelçisi (1914) oldu. Bu sırada Müslümanlığı kabul etti. Sivas kongresi sırasında Atatürk’e katılarak Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Temsilciler heyetinde bulundu. Son Mebusan meclisine Ankara milletvekili seçilerek İstanbul’a gitti. Meclis dağıtılınca Büyük Millet meclisi üyesi olarak Ankara’ya geldiyse de milletvekilliğinden çekilerek Avrupa’ya gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı (1920).

Ahmed Rüstem Bey, Mondros mütarekesinden sonra Avrupa’da Türk davasını savunmak için çalıştı ve 1918 yılında Bern’­de La Guerre Mondiale et la Question Turco-Arminienne (Dünya Savaşı ve Türk Ermeni Meselesi), 1922 yılında Cenevre’de La Crise Proche-Orientale et la Question des Ditroits de Constantinople (Ortadoğu Buhranı ve İstanbul Boğazı Meselesi) adlı kitapları yayımladı. 1934 yılında öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment