A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED SADIK ZİVER PAŞA

Osmanlı veziridir. 1793 yılında İstanbul’da doğmuştur. Halet Efendi’ye intisap etti, onunla birlikte Konya’ya sonra Balıkesir’e sürsün gitti (1822). 1840’ta Mühimmatı Harbiye nezaretine, gene 1840’ta ise Darphanei Amire nezaretine tayin olundu fakat iki yıl sonra azledildi. 1847’de Emlakı Hümayun fabrikaları nezaretine, 1848’de Tersane nezaretine, 1850 de Mektebi Tıbbiye nezaretine, 1852’de ikinci defa Evkaf nezaretine, 1854’te Hazinei Hassa nezaretine tayin olundu. Çeşitli memuriyetlerden sonra 1861’de vezaret ile Haremi Şerif meşihatına gönderildi. 1862 yılında Medine’de vefat etti. Aynı zamanda şair olan Ziver Paşanın şiirleri oğlu Bahaeddin Bey tarafından Aşarı Ziver Paşa (Ziver Paşanın Eserleri) adı ile yayımlanmıştır (1916).

Yorum Ekle

Click here to post a comment