A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED ŞAKİR PAŞA

Devlet adamı ve şairdir. Trabzon’da doğmuştur. Müderris Mehmed Atıf Beyin oğludur. Trabzon’dan İstanbul’a gelerek Enderuni Hümayun’da dülbent ağası oldu. Çeşitli memuriyetlerden sonra Yusuf Ziya Paşanın sadaretinde, vezaret rütbesi ile sadaret kaymakamlığına yükseldi (1810). Ertesi yıl azledilip önce Anadolu, sonra Mora valiliğine tayin edildi. Ahmed Şakir Paşanın dini mahiyette bir manzum risalesi basılmıştır. 1818 yılında İstanbul’da ölmüştür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment