A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED SARBAN

16. yüzyılda yaşamış olan Türk tasavvuf şairidir. Kanuni’nin Irak seferinde başdevecilik ettiği için Sarban diye şöhret kazanan bu şair Bayrami tarikatı melamilerindendir. Ahmed, Ahmedi ve Kaygusuz mahlaslarını kullanırdı. Sade dille yazdığı şiirlerinde hem hece hem de aruz vezinlerini kullanmıştır. Tasavvufi şiirleri yanında din dışı söyleyişleri de vardır. Yazma bir Divan’ı Üsküdar Selimağa kütüphanesindedir. 1546 yılında vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment