A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED ŞİBİLİZADE

(Şiblizade Ahmed Çelebi) 15. yüzyılda Bursa’da doğmuş olan Türk minyatür ressamıdır. Ahmed Çelebi, Sultan 2. Mehmed’in (1451-1481) saray nakkaşı olan Sinan Beyin talebesidir. Portre çalışmaları ile ün yapan sanatçının günümüze gelmiş eseri yoktur.

Yorum Ekle

Click here to post a comment