A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED SÜHEYLİ BİN HEMDEM

17. yüzyılda yaşamış olan tarihçi ve yazardır. Hemdem kethüdanın oğludur. 1580’de Kefe beylerbeyi Cafer Paşaya intisap etti. 1606’da Mısır beylerbeyi Mustafa Paşa’nın hizmetine girerek Divan Kâtibi oldu. Tarih-i Mısr-ı Cedid (Yeni Mısır Tarihi) adlı eserini 1591’de yazmaya başladı, 4. Murad devrinde bitirerek ona ithaf etti. Mısırlı yazarlardan Ahmed bin Zünbül Remmal’in eserini Türkçeye çevirdi. Tarih-i Şahi adlı Hazreti Adem’den 1632’ye kadar gelen bir genel tarihi daha vardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment