A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED TEKÜDAR HAN

İlhanlı hükümdarlarındandır. Suriye’de başarısızlığa uğrayan Abaka Han, Hemedan’da katıldığı Hıristiyanların paskalya ayini sırasında içtiği içkinin tesiriyle öldü (1282).

İlhanlı ümera ve şehzadeleri, Abaka Hanın kardeşi Teküdar’ı İlhanlı tahtına çıkardılar. Hıristiyan olan Teküdar, hükümdar olunca İslamlığı kabul etti ve Ahmed adını aldı. İlhanlı ileri gelenleri bunu hoş karşılamadılar. Buna hiddetlenen Ahmed Teküdar, o sırada kendisine karşı gelen kardeşini öldürttü. Bunun üzerine Abaka Hanın oğlu ve kendisinin yeğeni Argun da amcasına karşı Horasan’da isyan etti (1284). Kuvvetli bir ordu ile Ahmed Teküdar’ın üzerine yürüdü. Fakat Ahmed Teküdar’ın kumandanı Alınak Noyan, Argun’u esir etti, bir kalede hapsettirdi ve Akboğa Celayir’i de onu öldürmekle görevlendirdi. Akboğa Celalyir, Argun’u öldürmedi serbest bırakarak onunla anlaştı. 1284 yılında yapılan ikinci savaşı Ahmed Teküdar kaybetti ve öldürüldü. Ahmed Teküdar Han İlhanlıların ilk Müslüman hükümdarı olduğundan önemlidir. Hanlığının çok kısa oluşu İlhanlılarda İslamlığın yayılmasını geciktirdi.

Yorum Ekle

Click here to post a comment