A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMED VASIF EFENDİ

Vakanüvisttir, Bağdat doğumludur. Abaza Mehmed Paşanın adamlarından, Osmanlı-Rus savaşında Ruslara esir düştü. Katerina’nın sulh tekliflerini bildiren mektubunu orduya getirdi (1771). Bükreş görüşmelerine murahhas olarak katıldı. Ekim 1783’te vakanüvis oldu. Tarihini 1781’de yazmağa başladı, 1787’ye kadar devam etti. Bu tarihte İspanya’ya büyükelçi oldu. İspanya’dan döndükten sonra tekrar vakanüvis oldu. Yaş antlaşması görüşmeleri için Ekim 1791’de Kalas’a gönderildi. 1798’de üçüncü defa vakanüvis oldu, 1805’te de reisülküttap oldu. Tarihleri basılmadı, ancak 1752-1774 yıllarına ait başka kaynaklardan alarak hazırladığı iki ciltlik eseri yayımlandı. İstanbul ve Mısır (Bulak) baskıları vardı. İspanya hakkında sunduğu Sefaretname’de devrin İspanya’sını anlatır. Bu sefaretname Cevdet Tarihi’nde vardır. 1806 yılında İstanbul’da ölmüştür.

Yorum Ekle

Click here to post a comment