A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMET İZZET EFENDİ

Osmanlı devlet adamıdır. 1822 yılında Kastamonu’da doğmuştur. Ailesi Fas’tan Kastamonu’ya göç etmiştir. Karantina idaresinde başkatip olarak görev yapmıştır. Bir süre sonra İstanbul’a Şehremini olarak tayin edilmiştir (1861). İstanbul şehreminlerinin altıncısı olup bu makamda iki ay kalabilmiştir. Oradan istinat reisliğine getirildi ve orada altı yıl bu görevde kaldı. Sonra Divan-ı Muhasebat ve Ticaret Muhakemesi reisi oldu. Ziya Paşa ve Namık Kemal ile birlikte, Yeni Osmanlılar Cemiyeti’ni kurdu ve bu cemiyetin mensuplarına yardımlarda bulundu. Namık Kemal tarafından yapılan teşebbüsü, hükümet nezdinde takip ederek, Kur’an’ın bastırılmasında büyük rol oynadı. Mekke ve Medine su yollarını tamir ettirdi. 1876 yılında İstanbul’da vefat etti.

Yorum Ekle

Click here to post a comment