A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHMET VESİM PAŞA(HACI)

Osmanlı devletinin son kaptanıderyasıdır. 1824 yılında İstanbul’da doğmuştur. Bahriye emini Mehmed Reşid Efendinin oğludur. Denizcilik okulunu bitirdikten sonra 1842’de Girit ayaklanmasını bastırmada gösterdiği başarı ile zamanın kaptanıderyası Çengeloğlu Tahir Paşanın dikkatini çekti. 1849’da devlet tarafından İngiltere’ye tahsile gönderildi, iki yıl İngiliz bahriye okulunda okudu. Dönüşte donanma topçu öğretmeni oldu. Sivastopol savaşındaki hizmeti beğenilerek kendisine Fransa ve İngiltere bahriyeleri tarafından takdirname verildi.

Abdülaziz’in tahta çıkışında onun yaverleri arasına girdi, sonra memuriyetle Mekke emirliğine gönderildi. 1864’te müşirlikle kaptanıderya oldu. Fakat Bahriye’ye ayrılan tahsisatın azaltılmasına itiraz ettiği için azledildi. Daha sonra donanma kumandanı sıfatı ile Girit’i abluka etmek üzere gönderildi. 1877 Osmanlı-Rus savaşında da muhtelif hizmetlerde bulundu. Akdeniz boğazı muhafızı oldu, oradan adı bahriye nazırlığına çevrilen Kaptanıderyalığa üçüncü defa tayin edildi. 2. Abdülhamid’­in, donanmanın silahsızlandırılması teklifini kabul etmemesi üzerine azledildi. 1910 yılında öldü.

Yorum Ekle

Click here to post a comment