A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AHREB

Eski dilde çok harap, en harap, en yıkık anlamlarına gelmektedir.

Rubai vezinlerinin “mef’ûlü” cüzü ile başlayan ilk on ikisine verilen addır.

Kadınların kulağına küpe takılan delik. Kulağı yarık kimse.

Yorum Ekle

Click here to post a comment