A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AHREM

Göz kapağı, kulağı yırtık veya burun direği kırık kimse.

Rubai vezinlerinden mef’ulü cüzü ile başlayan on iki bahir veya bahirlerden her biri.

Bu veznin ahengi ağır olduğu için Türk edebiyatında hemen hiç kullanılmamıştır. Türkler rubaide daha hareketli kalıpları olan Ahreb bahri’ni tercih etmişlerdir. (Bk. AHREB.)

Yorum Ekle

Click here to post a comment