A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AHSEN

Eski dilde daha güzel, çok güzel, en güzel anlamlarına gelmektedir.

Kadın ve erkek adıdır.

Ahsen-i takvim, en uygun ölçülerde, en münasip şekilde.

Ahsen-i vech-i şebeh (ed.), benzetme yönlerinden en uygun ve güzel olanı.

Ahsen-ül-halikin, yaratıcıların en güzeli, Allah.

Ahsen-ül-kısas, kıssaların en güzeli. (Bu deyimle Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf suresinde anlatılan Yusuf kıssası kastedilir.)

Ahsen-ül-vecheyn, iki metot veya çareden en iyisi.

AHSENT

Pek iyi, pek mükemmel anlamlarına gelen bir kelimedir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment