A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AHTER KÜTÜPHANESİ

Eski sahaflar çarşısında bulunan kütüphanelerdendir. 2. Abdülhamid devrinin son zamanlarında Arapça,

 Farsça eserler satardı. Ayrıca Suriye, Mısır, Hindistan ve İran kitapçıları ile münasebetleri vardı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment