A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AHTER

Eski dilde yıldız anlamına gelmektedir.

Mecaz anlamda Talih, şans, uğur demektir.

Ahter-bin, yıldızlara bakıp geleceğe dair haberler veren, müneccim.

Ahter-i dünbale-dar, kuyruklu yıldız.

Ahter-gü, yıldızlarla konuşan, müneccim.

Ahter-pare, yıldız parçacığı.

Ahter-suhte, yıldızı yanmış, güneş ışığında kaybolmuş.

Talihsiz, bedbaht.

Ahter-şinas, yıldız tanıyan, yıldızlar ilmi ile uğraşan, müneccim.

Ahter-şümar, yıldız sayan müneccim.

Aşk ateşinden veya kederden geceleri uyuyamayan, uykusuz.

Ahter-i Kaviyan, İran hükümdarı Feridun Şahın bayrağı. İran mitolojisine göre zalim bir hükümdar olan Dahhak’a, Kave adlı bir demirci, iş önlüğünü bir sırığın ucuna takıp bayrak yaparak isyan etmişti. İsyandan sonra kurulan yeni hanedanın bayrağına bu sebeple Ahter-i Kaviyan dendi. (Bk. DAHHAK, KAVE.)

AHTER

İstanbul’da çıkmış Farsça bir gazetenin adıdır. Abdülaziz zamanında neşir hayatına atılan bu gazetenin sahibi ve muharrirleri kesin olarak bilinmiyor.

Yorum Ekle

Click here to post a comment