A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHTERİ MUSTAFA EFENDİ

(Asıl adı Muslihiddin Mustafa), Osmanlı dil ve din bilginidir. Afyon doğumludur. Arap Edebiyatı, siyer, fıkıh ve lügat sahalarında çalıştı. Dini konularda Adem’den Hz. Muhammed’e kadar geçen olayları ve yaşayan şahısları derleyen Arapça bir tarih, fıkıh konusunda Cami-ül-Lisan (Dil Derlemesi), Cami-ül-Mesail (Meseleler Derlemesi) adlı iki kitap ve kadınlarla ilgili Hamil-ül-Muhamdarat (Kadınlara dair) adlı eserleri yazdı., fakat bunlar basılmadı. Tarihinin el yazma bir nüshası Fatih Kütüphanesindedir. Mustafa Efendi’nin basılmış tek ve en önemli kitabı kendi takma adı ile bilinen ünlü lügatı Ahteri’dir. 1561 Kütahya’da vefat etmiştir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment