A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AHU

Türk saz şairidir. 18. Ve 19. Yüzyıllarda yaşamıştır. Yeniçeriliğin kaldırılmasından önceki Türk-Rus savaşlarından birinde bulunmuş ordu şairlerindendir. Bulunduğu savaş hakkında önünce redifli güzel bir destanına, eski bir cönkte tesadüf edilmiştir. Destanın hangi savaş için söylendiğini belirten kesin çizgiler yoktur.

Yorum Ekle

Click here to post a comment