A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AHVAL

Haller, durumlar, vaziyetler. Tavırlar, davranışlar.

Ahval-i şahsiye, fertlerin kanun karşısında (doğum, ölüm, evlenme, boşanma, evlat edinme v.b.) hukuki ve tabii durumları.

Ahval-i Şahsiye sicili, fertlerin hukuk bakımından sahip oldukları şahsı durumları ile ilgili hadiseleri kaydetmeğe yarayan ve devletçe tutulan defter, kütük. (Türk Medeni Kn. gereğince, ahval-i şahsiye sicili üç kısımdır: Doğum, ölüm ve evlenme kütükleri. Bu kütüklerdeki kayıtlar, doğru olmadıkları ispat edilinceye kadar delil olarak kabul edilir.)

Ahval-i hususiye muharebeleri, özel harekât. Çeşitli kollara ayrılır: 1. Daime tahkimatlı bir mevziye taarruz, 2. Nehir hatlarında muharebe, 3. Şehirlerde muharebe, 4. Ormanlarda muharebe, 5. Dağlarda harekât ve muharebe, 6. Geçitlerde muharebe, 7. Karlı yerlerde ve çok şiddetli soğuklarda muharebe, 8. Çöllerde harekât, 9. Cengel harekâtı, 10. Müşterek anfibik harekâtı, 11. Gerilla (partizan) harbidir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment