A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AİGİNA

Ege denizinde, Aigina körfezinin ortasında Pire’nin karşısında bulunan küçük bir Yunan adasıdır. 85 km kare olan ve 10.000 nüfusa sahip olan bu adanın merkezi Eghina’dır. 5. Yüzyıldan kalma Afrodit tapınağı, müze ve çömlekçilik ile meşhurdur.

Algina eserleri, Aigina adasındaki eski anıtlar, eserler.

Aiglna okulu, eski bir heykel ve mimari okulu.

Aigina sistemi, Aigina’daki tartı sistemi.

Ada toprağının verimsizliği karşısında, Dor’lu istilacılar denizcilik yapmaktan başka geçim yolu bulamamışlardı. Argos’a bağlı Aigina, zenginliği sayesinde bağımsızlığa kavuştu. Denizcilikte usta olan yerli halk, Miletos ve Samos ile beraber, Naukratis’de (Mısır) M.Ö. 7. yy. da bir ticaret acentesi kurdu. Argos ülkesinin ticaret merkezi haline gelen ve doğunun etkisini taşıyan hendesi şekillerle süslü seramikleri ile ün yapan Aigina, kısa zamanda çömlekler şehri adını aldı. Usta dökümcüleri, ithal edilen demir ve bakır ile ev eşyaları ve sanat eserleri yapmağa başladılar. Ticari gücünün büyümesi sonucu, kendi para sistemini bütün Peloponnes’e, Orta Yunanistan’a ve Tesalya’ya kabul ettirdi. Parası (Aigina kaplumbağası) Mısır’dan Pontus’a, Kilikya’­ dan Umbria’ya kadar her yerde geçiyordu. Bu zenginlik kıskançlıklara yol açtı ve Atina, daha 6. yy. da rekabete başladı. M.Ö. 460’tan itibaren Aigina süratle çöktü. Atina’nın bir eyaleti oldu ve geçici olarak Lakonia’ya sürülen ahalisi yerini Atinalılara bıraktı.

Arkaik çağda ve adanın Atinalılar tarafından işgaline kadar (M.Ö. 456) birçok Aigina’lı heykeltraş yetişmiştir. Fakat bunlar hakkında pek bilgi yoktur. Smili, Glaukias, Thepropos (Delpboi’de tunçtan bir bolla yapmıştır), Kallon, Onatas gibi sanatçılar Attika medeniyetinden çok Teloponnes sanatına bağlı kimselerdir. Atina Akropolisi’nde bulunan tunçtan yapılmış güzel bir baş, Aphala tapınağının (500-480’e doğr.) alınlıkları ile karşılaştırılmış ve bir Aigina eseri olduğu anlaşılmıştır. Münih Heykel müzesi için, 19. yy. başında, Bavyeralı Ludwig tarafından satın alınan bu alınlıklar, Avrupa sanat çevrelerinde, aigina sanatı ve aigina gülümsemesi diye bir kavramın yerleşmesine yol açmıştır. Thorwaldsen tarafından gereğinden fazla restore edilen Aigina heykelleri, arkaik sanat anlayışından henüz kurtulmamış bir veya iki sanat­karın eseridir. Athena’yı Truva savaşlarına hakemlik ederken gösteren bu heykellerden biri, düzenleme ve yapı bakımından zarif olmakla beraber, bir sanat eseri hüviyeti taşımaz. Ne var ki, heykel, oldukça kasılmış anatomisi ile çok güçlüdür. Aigina heykelciliğinde ayrıntıların çoğu yaldızlı tunçtan veya kurşundan yapılırdı. Üzerlerinde eskiden mavi ve kırmızıya boyandıklarını gösteren izler vardır. Aigina müzesinde bulunan çok güzel bir sfenks, daha ziyade bir attika eseridir.

AİGİNA

Yunan Mitolojisinde Tanrı-nehir Asôpos’un kızı. Onu ziyaret etmek için alev şekline giren Zeus kendisini sevdi, kaçırdı ve Oinone adasında ondan bir oğlu oldu. Aiakos, Ada’ya daha sonra genç kızın adı verildi, öfkelenen Asôpos da Zeus’un yıldırımı ile çarpıldı.

Yorum Ekle

Click here to post a comment