A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AİGİSTHOS

Atreus’lardan biri, Thyestes ve Pelopia’nın zinadan doğan oğulları. Hakkında, Atreus ailesinin şöhretine uygun birtakım karanlık rivayetler vardır. Agamemnon, Truva’yı kuşatmağa gidince, karısı Klytaimnestra’yı Aigisthos baştan çıkardı. İki aşık, dönüşünde Agamemnon’u boğazladılar. Aigisthos da Orestes tarafından öldürüldü. Bu efsane Aiskhylos, Sophokles ve Euripides’e ilham kaynağı olmuştur.

Yorum Ekle

Click here to post a comment