A Harfi Ansiklopedi Kimdir

AİNESİDEMOS

Septik filozoftur. M.S 1. Yüzyılda Knossos’da doğmuştur. İskenderiye’de ders verdi ve birçok eser yazdı. En büyük eserini, Cicero’nun arkadaşı Tubero’ya ithaf etti. Anlaşıldığına göre, şüphenin gerekli olduğunu göstermek için septiklerin ileri sürdükleri belli başlı delillerin sayısını on’a indiren odur. Ainesidemos ile Sekstos Empirikos, modern pozitivistler gibi, tam gerçekliği yalnız fenomen’lere tanımışlardır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment