A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AİOLEİS

Ailoeis, Eskiden Akalar’ın komşusu olan Balkanlı kavimler topluluğudur. Uzun süre Te­salya’da kaldılar, Dor istilası başlayınca Orta Yunanistan’a göç ettiler. Bir kısmı Peloponnes’in kuzeybatısına, bir kısmı da Çanakkale kıyılarına yerleşti. Klasik çağda, Tesalya, Boiotia, Phokis, İlia ve Aiolis’te bulunuyorlardı. Lehçelerinden ve bazı kurumlarından anlaşıldığına göre, bütün Yunanlılar arasında, Miken verasetine ve ilkel geleneklere en çok bağlı kalan Aioleis’lerdir.

Yorum Ekle

Click here to post a comment