A Harfi Ansiklopedi Nedir?

AKOLİOZ

Stopp’un akolum’u (acaulum) denilen bir mantardan ileri gelen hastalık.

Hastalık, diken batmasından ileri gelen ufak fistüllerle başlar, sonra boğumlar belirir, cerahatlenir ve tüberküloz veya frengi lezyonlarına benzeyen ülserlere yol açar.

Yorum Ekle

Click here to post a comment