A Harfi Ansiklopedi NERESİDİR

AKTAMAR

Van gölünün güneydoğu körfezinde, kıyıya 4 km. kadar yakınlıktaki bulunan iki adadır. Körfezde herhangi bir iskele ve adalarda şimdiki halde bir yerleşme yoktur. Doğuya düşen büyük adanın en uzun boyutu bir kilometreyi geçer, diğeri bunun üç kilometre batısındadır, eni ve boyu birkaç yüz metre kadardır. Göl yüzünden yükseklikleri fazla değildir.

Aktamar adasında eski devirlerde Ermeni yerleşmesi olmuştur. M.S. 4. yy. ortalarında ilk defa bu yerleşmeden bahsedilir. 653’te Tehodor Reştuni, bir manastır, 915-921 arasında da Vaspurakan kralı 1. Gagik, saray, kilise ve liman yaptırmıştır. Bu yapılardan bugün yalnız kilise ayaktadır.

Yorum Ekle

Click here to post a comment